Futures trhy v našich rukou

Portrait
O systémech

O obchodních systémech

Obchodní systém je nástroj používaný obchodníky, který používá objektivní vstupní a výstupní kritéria založená na parametrech, které byly určeny historickými testy na kvantifikovatelných datech. Systémy jsou provozovány na počítačích nebo serverech a jsou propojeny s burzou pro obchodování. Obchodování s termínovanými trhy pomocí obchodního systému poskytuje disciplínu, která překonává strach a chamtivost, která v mnoha případech paralyzuje obchodníka a brání v přijímání včasných rozhodnutí. Každá objednávka se řídí předem stanovenou sadou pravidel, která se neodchýlí na základě ničeho jiného než tržní akce.

Při vývoji obchodních systémů pro futures trhy se na prvním místě zaměřuji na testování robustnosti. Každý systém musí projít stovky obchodů na vzorku dat OOS různých trhů a různých časových rámců. Navíc všechny systémy procházejí důkladnými testy ve formě Monte Carlo analýzy.

Ve vývoji obchodních systémů se zaměřuji na jednoduchost a s tím spojenou robustnost. Obchodní systémy musí fungovat na více trzích najednou. Také na ostatních trzích podobného segmentu musí mít podobnou výkonnost jako na trhu, na kterém byl systém vyvíjen a to bez jakékoliv úpravy vstupních parametrů.

Začněte obchodovat s námi
Obchod a investice

Obchod a investice

C2 Strategie

  • Intradenní obchodní systémy
  • Rozdílné časové rámce
  • Makléřské poplatky zahrnuty
  • Silná fundamentální logika
  • Postaveno na "idea first"
Vyberte C2 Portfolio

Striker Strategie

  • Intradenní obchodní systémy
  • Rozdílné časové rámce
  • Makléřské poplatky zahrnuty
  • Silná fundamentální logika
  • Postaveno na "idea first"
Vyberte Striker Portfolio