Odmítnutí odpovědnosti

Obchodování s termínovými trhy a komoditami nesou vysoký stupeň rizika. Lidé mohou ztratit peníze. Hypotetické výsledky mají mnoho inherentních omezení. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.

SKUTEČNÉ VÝSLEDKY By měly být zobrazeny s opatrností, poslední výkonnost není nutný indikativem budoucích výsledků. VÝSLEDKY HYPOTETICKÝCH VÝKONNOSTÍ MAJÍ VELMI NEŽÁDOUCÍ OMEZENÍ, NĚKTERÉ, JSOU POPSÁNY NÍŽE. ŽÁDNÝ ÚČET NEBUDE MÍT NIKDY ZISKY NEBO ZTRÁTY PODOBNÉ PRO UKÁZKU V ZPĚTNÝCH TESTECH. MOHOU NASTAT ČASTÉ PRUDKÉ ZMĚNY MEZI HYPOTETICKÝMI VÝSLEDKY A AKTIVNÍMI VÝSLEDKY NÁSLEDNĚ DOSAŽENÝMI ZVLÁŠTNÍM OBCHODNÍM PROGRAMEM. JEDNO Z OMEZENÍ VÝSLEDKŮ HYPOTETICKÝCH TESTŮ JE TO, ŽE JSOU VŠEOBECNĚ PŘIPRAVENY S VÝHODOU ZPĚTNÉHO POHLEDU. Kromě toho HYPOTETICKÉ OBCHODOVÁNÍ NEZAPOJÍ FINANČNÍ RIZIKO A ŽÁDNÝ HYPOTETICKÝ OBCHODNÍ ZÁZNAM nemůže KOMPLETNĚ ZÚČTOVAT ÚČET FINANČNÍHO RIZIKA NA SKUTEČNÉM OBCHODOVÁNÍ. PRO PŘÍKLAD, SCHOPNOST odolat ZTRÁTÁM NEBO ZVOLIT ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PROGRAM V RÁMCI OBCHODOVÁNÍ ZTRÁT jsou MATERIÁLNÍ BODY, KTERÉ MŮŽOU ZPŮSOBIT NEŽÁDOUCÍ NEPLATNÉ AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY OBCHODOVÁNÍ. JSOU ZNÁMI DALŠÍ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE TRHŮ VŠEOBECNĚ NEBO PROVÁDĚNÍ JAKÉHOKOLI SPECIFICKÉHO OBCHODNÍHO PROGRAMU, KTERÉ NEMŮŽOU BÝT PLNĚ ÚČTOVATELNÉ V PŘÍPRAVĚ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ.