Obchodní podmínky

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

Faktické informace na této webové stránce byly získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. Není však nutně všeobsažný a není zaručena přesnost. Riziko obchodování může být podstatné a každý investor a/nebo obchodník musí zvážit zda je to vhodná investice. Výkonnost v minulosti, ať již skutečná nebo indikovaná pomocí simulovaných historických testů strategií nemusí nutně ukazovat na budoucí výsledky.

VÝSLOVNĚ SE UJISTĚTE ŽE SOUHLASÍTE:

A. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA "JAK JE K DISPOZICI". QUANTRADERS.COM SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ.

B. QUANTRADERS.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBA BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, SERVIS BUDE NEPŘERUŠENÝ, BEZPEČNÝ NEBO BEZCHYBNÝ. VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKANÉ PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDOU SPRÁVNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, KVALITA JAKÉKOLIV PRODUKTY, SLUŽBY, INFORMACE NEBO JINÉHO MATERIÁLU NAKOUPENÉHO NEBO ZÍSKANÁ VÁMI PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ.

C. JAKÝKOLIV MATERIÁL STÁHNUTÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY, JE VAŠE VLASTNÍ ROZHODNUTÍ A RIZIKO. QUANTRADERS.COM NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODU POČÍTAČOVÉHO SYSTÉM NEBO ZTRÁTU ÚDAJŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z DOWNLOADU JAKÉHOKOLIV TOHOTO MATERIÁLU.

D. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ ZÍSKANÉ VÁMI Z QUANTRADERS.COM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NETVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU.